/4

KẾ HOẠCH Phấn đấu, rèn luyện, làm theo ... Năm 2012 ----------

Upload: HiepSyTa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 246|Tải về: 2

ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG CỌ CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHIỀNG CỌ * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Chiềng Cọ, ngày 04 tháng 5 năm 2012 KẾ HOẠCH Phấn đấu, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Năm 2012 -------------- Họ và tên: Phạm Thái Hưng Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ Chi bộ: Trường THCS Chiềng Cọ Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 01/11/2011 của Ban Thường vụ thành ủy; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 27/12/2011; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 27/12/2011 của Ban thường vụ thành ủy Sơn La về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, việc bổ sung tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; Kết luận số 209-KL/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ thành ủy Sơn La về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Kế hoạch số .... -KH/CB ngày 15 tháng 1 năm 2012 của chi bộ về phấn đấu, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 Qua học tập, nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần kiệm. liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; tôi xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau: I. VỀ NHẬN THỨC Cá nhân tự nêu nhận thức qua việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. 1. Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện thường xuyên trong mọi hoạt động thực tiễn trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng, trong mọi mối quan hệ của mình với quần chúng nhân dân. Trong mọi công việc luôn phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đặc biệt, việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư bằng thực tiễn, bằng tấm gương rèn luyện đạo đức cần mẫn hằng ngày của mỗi đảng viên từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. 2. Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân Yêu nước phải gắn liền với yêu dân, yêu đồng bào. Không thể nói yêu nước mà lại không thương dân, không lấy nguyện vọng, mong muốn, nhu cầu của dân làm nguyện vọng, ham muốn của mình. Mỗi đảng viên, cán bộ ở bất cứ cương vị nào, làm công việc gì đều phải “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”. Thực hiện tốt lời dạy của Bác nhắc nhở cán bộ, đảng viên không bao giờ được quên “dân là chủ”, “mọi quyền hành đều ở nơi dân”, nhân dân thật sự là ông chủ tối cao của chế độ mới. Trong chế độ mới, giá trị cao nhất của độc lập dân tộc là đem lại quyền làm chủ thực sự cho người dân, phải trao lại cho dân mọi quyền hành. Dân là chủ, nghĩa là trong xã hội Việt nam, nhân dân là người chủ của nước, nước là nước của dân. Các cơ quan đảng và nhà nước là tổ chức được dân ủy thác làm công vụ cho dân. 3. Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đó là đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và đức khiêm tốn hết mực. Coi khinh sự xa hoa để sống một cuộc đời trong sạch, suốt đời thực hành cần, kiệm, liêm, chính một cách cần mẫn. Nói đi đôi với làm, dù ở đâu, làm gì, là Đảng viên luôn chấp nhận mọi công việc, miễn là việc đó có lợi cho tổ chức, cho cách mạng, cho nhân dân. Tuyệt đối trung thành, tận tụy vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, không mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân và gia đình. III. NỘI DUNG PHẤN ĐẤU, RÈN LUYỆN CỦA BẢN THÂN 1. Nội dung phấn đấu, rèn luyện về các mặt 1.1. Về nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Phải thực hiện có kết quả cao thì mọi việc phải có kế hoạch, phải tính toán cẩn thận, phải phân công cụ thể rõ ràng, phải kiên quyết đấu tranh chống lười biếng. Biết