/7

Kế Hoạch Phổ Cập GD THPT TQT 09

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 139|Tải về: 0

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHƯỜNG 3-TP ĐÔNG HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP Số..03./ BC - PCGD Đông Hà , ngày 25 tháng 12 năm 2009BÁO CÁO KẾ HOẠCHQUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤCTRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 & 2010.I./ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA LÝ, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ, GIÁO DỤC CỦA PHƯỜNG 3Phường 3 nằm về phía tây nam của thành phố Đông Hà có 1.919,9 ha đất tự nhiên, được chia làm 8 khu dân cư, trong đó có khu phố cách thành phố trung tâm 10km nhưng tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường. Trên địa bàn có Trường Cao Đẳng Sư Phạm, Trường Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật, Trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố, Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng đạt chuẩn quốc gia giai...