/7

Kế Hoạch Phổ Cập GD THPT TQT 09

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 248|Tải về: 0

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHƯỜNG 3-TP ĐÔNG HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP Số..03./ BC - PCGD Đông Hà , ngày 25 tháng 12 năm 2009BÁO CÁO KẾ HOẠCHQUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤCTRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 & 2010.I./ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA LÝ,

[Ẩn quảng cáo]