/7

Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và đoàn đội

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 414|Tải về: 0

Phòng gd-đt Nga sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Trường THCS Nga Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:.../QĐNga Sơn , Ngày 12 Tháng 8 Năm 2009Quyết địnhv/v ban hành kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường và đoàn-đội năm học 2009-2010Hiệu trưởng trường THCS Nga Mỹ- Căn cứ Luật giáo dục của nhà nước, Điều lệ trường trung học, ban hành kèm theo quyết định số 23/2000/QD-BGD-ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo.- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ giáo viên , Nghị quyết đại hội Chi đoàn, Nghị quyết liên đội trường THCS Nga Mỹ năm học 2009-2010Quyết địnhĐiều 1: Nay ban hành kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường và Đoàn-Đội năm học 2009-2010 trường THCS Nga MỹĐiều 2: Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Nga Mỹ có trách nhiệm thi hành quyết định nàyĐiều 3: Quyết định...