/3

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 780|Tải về: 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TÂN HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /KH – TrTH Tân Hiệp , ngày tháng năm 2010KẾ HOẠCH Về việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tíchvà xây dựng nhà trường an toàn năm học 2010 – 2011Căn cứ công văn số 56/SGD&ĐT ngày 15/01/2007 của SGD&ĐT Tỉnh Bình Dương về “ Công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng nhà trường an toàn”;Thực hiện tinh thần công văn số 34/GD ngày 25/01/2007 của PGD Phú Giáo về việc “Thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng nhà trường an toàn”;Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường,Nay Trường tiểu học Tân Hiệp xây dựng kế hoạch “V/v thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng nhà trường an toàn” cụ thể...