/3

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém

Upload: HaNam.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1032|Tải về: 4

PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …. /KH-GDBT Bãi Thơm, ngày 20 tháng 09 năm 2009KẾ HOẠCHVề việc học phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2010 - 2011 Thực hiện chủ đề năm học của Bộ GD&ĐT “ Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản

[Ẩn quảng cáo]