/9

Ke hoach su dung do dung sinh 9(2008-2009)

Upload: HaLinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 136|Tải về: 0

Phòng DG & ĐT Lục NgạnTrường THCS Hồng Giang Kế hoạch Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2008 -2009 Môn: Sinh học 9 Giáo viên: Phạm Tuấn MinhTuầnTiếtTheoPPCTTên bài dạyĐịa điểmdạyThiết bị cần sử dụngPhươngán khắcphụcĐối với GVĐối với HSTrênLớpPhòngBMTênTBSố cầnSDSốcóTênTBSố cần SDSốcó11 MenĐen và Di truyền họcXTranh 1.2Bảng phụmáy chiếu111111Bóng kínhBút phoóc8800Tự chuẩn bị2Lai một cặp tính trạngX-Tranh 2.1, 2.2, 2.3-Bảng phụ3131Bóng kínhBút phoócBảng nhóm884000Tự chuẩn bị23Lai một cặp tính trạng(tiếp)XTranh 3Bảng phụ máy chiếu111111Bóng kính80Tự chuẩn bị4Lai hai cặp tính trạngXTranh 4Bảng phụGiấy trongMáy chiếu1221111Bóng kínhBút phoócBảng nhóm884000Tự chuẩn bị35Lai hai cặp tính trạng( tiếp)X-Tranh 5-Bảng phụ-Máy chiếu- Bóng kính1112111Bóng kínhBút phoócBảng nhóm884000Tự chuẩn bị6TH: tính xác suất xuất hiện các mặt đồng kim loạiXBảng phụ Đồng kim loại1212Đồng kim loại16Tự chuẩn bị47Bài tập chương IXBảng phụ máy chiếuBóng kính115110Bóng kínhBút phoócBảng nhóm884000Tự chuẩn bị8Nhiễm sắc thểXTranh 8.1, 8.2,8.3, 8.4,8.5Bảng phụ5151Bóng kínhBút phoócBảng nhóm884000Tự chuẩn bị59Nguyên phânXTranh 9.1, 9.2Bảng phụ2121Bóng kínhBút phoócBảng nhóm884000Tự chuẩn...