/6

ke hoach su dung thiet bi day hoc sinh hoc 10 11 12

Upload: HaSunny.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 332|Tải về: 3

Sở GD & ĐT Tuyên Quang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamTrường THPT Kim Xuyên Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcTổ: Hóa- Sinh- Công nghệ Kim Xuyên, ngày 22 tháng 08 năm 2011.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC (Năm học 2011 – 2012)Môn: Sinh học 10STTBàiTiết PPCTTên Đồ Dùng Dạy HọcGhi chú11Tiết 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.-Hình: Các cấp tổ chức của thế giới sống26Tiết 5: Axit nuclêic -Mô hình: Cấu trúc phân tử ADN37Tiết 6: Tế bào nhân sơ-Hình: Cấu tạo tế bào nhân sơ48Tiết 7: Tế bào nhân thực-Hình: Cấu tạo tế bào nhân thực59,10Tiết 8: Tế bào nhân thực (tiếp theo)-Hình: Cấu tạo tế bào nhân thực612Tiết 10: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh- Kính hiển vi. - Bộ dao mổ.- Ống nhỏ giọt. - Cốc thủy tinh.- Giấy thấm. - Cân hiển thị số.- Đũa thủy tinh.715Tiết 15: Thực hành: Một số...