/3

Kế hoạch tập luyện tham dự HPPĐ cấp huyện

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 366|Tải về: 1

TRƯỜNG THCS CHỢ LẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN VĂN THỂ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chợ Lầu, ngày 22 tháng 10 năm 2011KẾ HOẠCHTập luyện tham gia HKPĐ Huyện Bắc Bình lần thứ X - Năm học: 2011 – 2012 Căn cứ thông báo số 33/ TB – GDĐT ngày 26/9/2011 của Phòng GD và ĐT Bắc Bình về việc tổ chứ

[Ẩn quảng cáo]