Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch tập luyện tham dự HPPĐ cấp huyện

TRƯỜNG THCS CHỢ LẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN VĂN THỂ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chợ Lầu, ngày 22 tháng 10 năm 2011KẾ HOẠCHTập luyện tham gia HKPĐ Huyện Bắc Bình lần thứ X - Năm học: 2011 – 2012 Căn cứ thông báo số 33/ TB – GDĐT ngày 26/9/2011 của Phòng GD và ĐT Bắc Bình về việc tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng huyện Bắc Bình lần thứ X – năm học 2011 - 2012 Nay ban văn thể Trường THCS Chợ Lầu lập kế hoạch tổ chức tập luyện tham gia Hội Khoẻ Phù Đổng huyện Bắc Bình lần thứ X – năm học 2011 – 2012, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH: - Nhằm nâng cao thể chất của học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học sinh của các trường trong Huyện. - Tham gia tập luyện và thi đấu đạt kết quả cao.II. YÊU...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:128|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: