/3

Kế hoạch tập luyện tham dự HPPĐ cấp huyện

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 223|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS CHỢ LẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN VĂN THỂ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chợ Lầu, ngày 22 tháng 10 năm 2011KẾ HOẠCHTập luyện tham gia HKPĐ Huyện Bắc Bình lần thứ X - Năm học: 2011 – 2012 Căn cứ thông báo số 33/ TB – GDĐT ngày 26/9/2011 của Phòng GD và ĐT Bắc Bình về việc tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng huyện Bắc Bình lần thứ X – năm học 2011 - 2012 Nay ban văn thể Trường THCS Chợ Lầu lập kế hoạch tổ chức tập luyện tham gia Hội Khoẻ Phù Đổng huyện Bắc Bình lần thứ X – năm học 2011 – 2012, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH: - Nhằm nâng cao thể chất của học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học sinh của các trường trong Huyện. - Tham gia tập luyện và thi đấu đạt kết quả cao.II. YÊU...