/4

ke hoach thao giang hoc ky I nam hoc 2010-2011

Upload: HaNam.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 180|Tải về: 0

Kế hoạch thao giảng học kỳ Inăm học 2010 -2011Thời gian: Tháng 10/2010 Từ tuần 8,9,10,11,12.Nội dung thao giảng: - Vào các tiết dạy buổi sáng, theo thời khoá biểu.Số tiết thao giảng của mỗi giáo viên: 2 tiết ( nếu là môn có nhiều phân môn thì hai tiết phải ở hai phân môn khác nhau).Các tiết thao giảng phải sử dụng triệt để các thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có.Mỗi giáo viên phải có ít nhất một tiết có ứng dụng CNTT( khuyến khích GV thao giảng có ứng dụng CNTT).Mỗi tiết thao giảng phải có ít nhất 3 giáo viên cùng bộ môn dự( trừ những môn không đủ giáo viên cùng môn).Các tiết thao giảng được đánh giá cho điểm bằng phiếu( theo mẫu chung của nhà trường), theo hình thức phiếu chấm điểm độc lập của người dự, điểm xếp loại giờ dạy là điểm trung bình cộng của những người dự.*...