/4

Kế hoạch thi tìm hiểu Luật an toàn giao thông

Upload: MyKhanh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 710|Tải về: 3

UBND HUYỆN TÂN UYÊNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: /KH-PGD&ĐTV/v: Kế hoach tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về Luật ATGT năm học 2010-2011.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTân Uyên, ngày tháng 10 năm 2010 Kính gửi: - Công an tỉnh Lai Châu. - Công an huyện Tân Uyên. -

[Ẩn quảng cáo]