Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ke hoach thu vien

Lượt xem:190|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD DẦU HOÀ XÃ NAMTRƯỜNG TH AN LẬP ĐỘC LẬP - DO - PHÚC ……OOO……VIỆN NĂM : 2011 - 20112 Căn vào nhiệm năm học 2011 – 2012 của ngành giáo dục Căn vào thực hiện nhiệm năm học của nhà Căn vào tình hình thực của viện . Nay viện TH an lập đề ra thực hiện sau: I/ TIÊU :Nhằm đáp nhu giảng dạy học tập của GV, HS trang thêm tri phục vụ dạy họcThực hiện tiêu đào của ngành GD giảng dạy và học tập theo phương pháp tích cực, phục đồ dạy học đúng theo nhu , giúp GV thực hiện tốt nhiệm giảng dạy .II/ NỘI DUNG :CÔNG TÁC VIỆN CHUẨN :kê viện đầu năm Tiến hành phân sách cho các lớp Lập trù sách GK,STK, sách cho các lớp 1-2-3-4-5kê số lượng sách nhi phục vụ cho hsGiới cho GV sách tham khảo thực hiện trong viện lí số lượng sách ,và...