/2

ke hoach thu vien

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 338|Tải về: 0

PHÒNG GD DẦU HOÀ XÃ NAMTRƯỜNG TH AN LẬP ĐỘC LẬP - DO - PHÚC ……OOO……VIỆN NĂM : 2011 - 20112 Căn vào nhiệm năm học 2011 – 2012 của ngành giáo dục Căn vào thực hiện nhiệm năm học của nhà Căn vào tình hình thực của viện . Nay viện TH an lập đề ra thực hiện sau: I/ TIÊU :Nhằm đáp nhu giảng dạy học tập củ

[Ẩn quảng cáo]