Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

ke hoach thu vien truong hoc

Phòng GD & ĐT Bình Gia cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Bình La Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình La, ngày 20 tháng 9 năm 2011Kế hoạch thư viện trường họcNăm học 2011 - 2012 - Họ và tên : Lương Thị Khuyên - Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1987 - Ngày tháng năm vào ngành: 01/09/2009 - Tổ chuyên môn: - Trường THCS Bình La - Nhiệm vụ được giao: Phụ trách ư viện + Công tác văn phòng I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:- Thực hiện chỉ thị số 07 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011 - 2012 của nhà trường Căn cứ vào thực tế của đơn vị 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Bình Gia, BGH nhà trường và sự...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:169|Tải về:1|Số trang:7

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: