/7

ke hoach thu vien truong hoc

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 301|Tải về: 1

Phòng GD & ĐT Bình Gia cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Bình La Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình La, ngày 20 tháng 9 năm 2011Kế hoạch thư viện trường họcNăm học 2011 - 2012 - Họ và tên : Lương Thị Khuyên - Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1987 - Ngày tháng năm vào ngành: 01/09/2009 - Tổ chuyên môn: - Trường THCS Bình La - Nhiệm vụ được giao: Phụ trách ư viện + Công tác văn phòng I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:- Thực hiện chỉ thị số 07 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011 - 2012 của nhà trường Căn cứ vào thực tế của đơn vị 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Bình Gia, BGH nhà trường và sự...