/3

kế hoạch thực tập sư phạm

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1645|Tải về: 30

PHÒNG GD & ĐT CÀNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………… _______________________ Số : / KH-HT Tân An, ngày 25 tháng 02 năm 2010KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠMNĂM HỌC 2009 -2010 TUẦN NGÀYNỘI DUNG CÔNG VIỆCNGƯỜI THỰC HIỆN I25/02/2010 Đến0

[Ẩn quảng cáo]