Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

kế hoạch thực tập sư phạm

Lượt xem:1202|Tải về:25|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD & ĐT CÀNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………… _______________________ Số : / KH-HT Tân An, ngày 25 tháng 02 năm 2010KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠMNĂM HỌC 2009 -2010 TUẦN NGÀYNỘI DUNG CÔNG VIỆCNGƯỜI THỰC HIỆN I25/02/2010 Đến06/ 3/2010- BCĐ của trường lên kế hoạch TTSP, phân công giáo viên hướng dẫn. - Sinh viên trình diện tại trường thực tập .- Sinh viên nghe các báo cáo của lãnh đạo nhà trường . - Sinh viên mượn tài liệu , Phân phối chương trình, SGK,SGV,….nghiên cứu chương trình, nội dung giảng dạy trong thời gian thực tập.- Sinh viên dự giờ các môn với giáo viên hướng dẫn, có nhận xét sau mỗi tiết dự ( 4 tiết ).- Tìm hiểu về hoạt động Đoàn – Đội của nhà trường .-Tìm hiểu học sinh lớp được phân công...