/1

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GDMT - SINH HỌC 8

Upload: VuQuang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 633|Tải về: 4

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀTIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MÔN SINH HỌC 8Hai dạng tích hợp GDMT trong sách giáo khoa sinh học: dạng lồng ghép và dạng liên hệ.1. Dạng lồng ghép: là kiến thức có trong bài học sinh học, giáo viên thể hiện tích hợp kiến thức và tích hợp dạy họ

[Ẩn quảng cáo]