Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GDMT - SINH HỌC 8

Lượt xem:331|Tải về:2|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀTIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MÔN SINH HỌC 8Hai dạng tích hợp GDMT trong sách giáo khoa sinh học: dạng lồng ghép và dạng liên hệ.1. Dạng lồng ghép: là kiến thức có trong bài học sinh học, giáo viên thể hiện tích hợp kiến thức và tích hợp dạy học.Dạng liên hệ: là bổsung những kiến thức GDMT có liên quan đến kiến thức trong bài, hình thức có thể là: một thông tin minh họa, một câu hỏi liên hệ, bài tập về nhà, các bài đọc thêm, câu hỏi đánh giá sự vận dụng, tư duy logic. Kiến thức GDMT không có trong bài sinh học.Tên bàiNội dung tích hợp của bàiNội dung giáo dục bảo vệ môi trườngKiểu tích hợpBài 22: Vệ sinh hô hấpCần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hạiHS nắm được hậu quả chặt phá rừng...