/3

Kế hoạch tổ chức các hoạt động câu lạc bộ Thể dục - thể thao

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2569|Tải về: 34

TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5BAN VĂN THỂ - LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /2011/VT-LĐTân Hiệp, ngày 21 tháng 8 năm 2011KẾ HOẠCHTỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAONăm học 2011 – 2012 Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện Kế hoạch số 02/2011/KH-THA5 ngày 05/8/2011 của trường THCS Tân Hiệp A5 V/v tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, nay Ban Văn thể - Lao động lập kế hoạch tổ chức các hoạt động câu lạc bộ Thể dục – Thể thao năm học 2011 – 2012 như sau:I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:1/ Mục đích: Cùng với đòi hỏi nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường THCS, rèn luyện thể chất...