Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/12

Kế hoạch tổ khối 4 + 5

Lượt xem:638|Tải về:1|Số trang:12 | Ngày upload:09/11/2012

Phần I: KẾ HOẠCH CHUNG.I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.- Căn cứ vào chỉ thị số 4899/ 2009/ CT – BGD - ĐT ngày 4/ 8/2009 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010- Căn cứ công văn số 7312/BGDĐT – GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với giáo dục tiểu học.- Căn cứ vào quyết định số 4385/BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.- Căn cứ vào chỉ thị 40/ 2008/CT BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân...