/13

ke hoach trien khai truong hoc than thien

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 208|Tải về: 0

Kế hoạchThực hiện phong trào thi đua xây dựng "trường học thân thiện - học sinh tích cực" .Thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT- BGD&ĐT về phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013. Trường PTDTBT THCS Pắc Ma xây dựng kế hoạch thực hiện

[Ẩn quảng cáo]