/4

Kế hoạch và đăng ký phần việc làm theo Bác

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 742|Tải về: 2

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI ỦY. CHI BỘ GIÁO DỤC TH1 Sông Đốc , ngày 3 tháng 5 năm 2010 KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÍ PHẦN VIỆC(HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO DỨC HỒ CHÍ MINH)Đơn vị : CHI BỘ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 Qua học tập chủ đề : Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng

[Ẩn quảng cáo]