Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch vệ sinh cá nhân

Lượt xem:2020|Tải về:25|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

PGD&ĐT Bát Xát Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường MN phìn ngan Độc lập -Tụ do-Hạnh phúc Phìn Ngan, ngày 25 tháng 9 năm 2009 Kế hoạchThực hiện chuyên đề “ giáo dục vệ sinh cá nhân, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ Mầm non" Năm học 2009 - 2010.Phần ICác căn cứ để xây dựng kế hoạchI .Căn cứ pháp lý.- Căn cứ vào công văn số 108 KH - PGD- MN ngày 02 tháng 3 năm 2009 về việc thực hiện chương trình tuyên truyền GDVS và CSBVSK trẻ Mầm non.- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 của trường Mầm non Phìn Ngan.- Căn cứ vào công văn số 579/ PGD&ĐT- MN Ngày 20 tháng 8 năm 2009 V/v Hướng dẫn các trường thực hiện một số nhiệm vụ năm học 2009-2010- Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện thực tế của trường.Trường Mầm non Phìn Ngan...