/7

Kế hoạch vệ sinh cá nhân

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3045|Tải về: 36

PGD&ĐT Bát Xát Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường MN phìn ngan Độc lập -Tụ do-Hạnh phúc Phìn Ngan, ngày 25 tháng 9 năm 2009 Kế hoạchThực hiện chuyên đề “ giáo dục vệ sinh cá nhân, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ Mầm non" Năm học 2009 - 2010.Phần ICác căn cứ để xây dựng kế hoạchI .Căn cứ pháp l

[Ẩn quảng cáo]