/9

Kế hoạch Xây dựng THTTHSTC

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 446|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH XUÂN QUANG2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : ……..BC-TH Xuân Quang2 , ngày 03 tháng 09 năm 2009KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN,HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2009-2010- Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT của Bộ tr

[Ẩn quảng cáo]