/16

ke koach bo mon 11 ( co ban).doc

Upload: DiepNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 152|Tải về: 0

Kế Hoạch Bộ Môn Hoá Học 11 Cơ Bản Chương I : Sự Điện Li I. Kiến Thức .+ Khái niệm về sự điện li , chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu , cân bằng điện li.+ Định nghĩa Axít , bazơ , hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut+ Axít, bazơ một nấc , nhiều nấc , muối trung hoà , muối axít.+Tích số ion của nước , ý nghĩa +Khái niệm về pH , định nghĩa môi trừơng axít, trung tính , kiềm.+ Chất chỉ thị axít- bazơ: Quỳ tím, phenol phtalein và giấy chỉ thị vạn năng+ Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.+ Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.II. Kỹ Năng .+Quan sát thí nghiệm rút ra kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.+Phân biệt được chất điện li...