Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/27

KẾT QUẢ THI ÔLYMPIC TIẾNG ANH CẤP HUYỆN

Lượt xem:492|Tải về:0|Số trang:27 | Ngày upload:09/11/2012

UBND HUYỆN ĐÔNG SƠNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GD&ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 60/QĐ - PGD Đông Sơn, ngày 05 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận giải cá nhân và tập thể kỳ thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet năm học 2010 - 2011TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Quyết định số 67/QĐ - UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, cấp huyện;Căn cứ công văn số 59/SGD&ĐT - GDTrH, ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet năm học 2010 - 2011; Căn cứ Quyết định số 89/QĐ - UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của...