Kết quả thi ViOlympic Tiếng Anh cấp tỉnh

Upload: KhanhTO.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 638|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TỈNH TRÊN INTERNET BAN TỔ CHỨC NĂM HỌC 2010-2011 "DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI - KHỐI LỚP 11, 12" Stt SBD HỌ TÊN Số ID Ngày sinh Lớp Giới tính Dân tộc Trường Huyện Điểm V25 T.gian Giải Ghi chú 1 152 NGUYỄN ĐÔN BÌNH 14973262 15/10/93 12 Nam Kinh THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TỈNH TRÊN INTERNET
BAN TỔ CHỨC NĂM HỌC 2010-2011
"DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI - KHỐI LỚP 11, 12"

Stt SBD HỌ TÊN Số ID Ngày sinh Lớp Giới tính Dân tộc Trường Huyện Điểm V25 T.gian Giải Ghi chú
1 152 NGUYỄN ĐÔN BÌNH 14973262 15/10/93 12 Nam Kinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Krông Păc 290 313 Nhì
2 150 VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN 03/11/93 12 Nữ Kinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Krông Păc 290 388 Nhì
3 142 HỒ LÊ HẠNH NGỌC 74134495 12 Nữ Kinh THPT Krông Ana Krông Ana 270 275 Ba
4 134 NGUYỄN NHỰT THIỆN CHÂN 72033264 20/11/93 12 Nữ Kinh THPT Buôn Ma Thuột BMT 260 423 KK
5 145 DƯƠNG HIỂN ĐÔNG PHƯƠNG 74125239 12 Nam Kinh THPT Krông Ana Krông Ana 250 348 KK

Danh sách này có 05 người.

Stt SBD HỌ TÊN Số ID Ngày sinh Lớp Giới tính Dân tộc Trường Huyện Điểm V25 T.gian Giải Ghi chú
1 038 Nguyễn Thị Kim Tuyến 70401284 18/11/1994 11 Nữ Kinh THPT Quang Trung Krông Pác 300 653 Nhất
2 009 Dương Thị Ngọc Anh 75136996 11 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 290 552 Nhì
3 014 Đoàn Minh Thuận 68575407 16/03/1994 11 Nam Kinh THPT Ngô Gia Tự EaKar 290 553 Nhì
4 011 Lê Thị Thanh Huyền 70320449 19/01/1994 11 Nữ Kinh THPT Phan Đình Phùng Krông Pác 290 1072 Nhì
5 001 Nguyễn Phước Thiện 70750152 11 Nam Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 280 280 Ba
6 023 Nguyễn Đức Việt 69418906 8/5/1994 11 Nam Kinh THPT Lê Quý Đôn BMT 280 380 Ba
7 021 Trần Hoài Hiếu Nghĩa 68905191 28/04/1994 11 Nữ Kinh THPT Nguyễn Tất Thành M`Drắk 280 513 Ba
8 018 Nguyễn Kim Long 74704778 11 Nam Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 280 537 Ba
9 004 Nguyễn Ngọc Tuấn 123456789 29/03/1994 11 Nam Kinh THPT Lê Hồng Phong Krông Pác 280 683 Ba
10 036 Bùi Minh Nhã Trúc 69058295 4/4/1994 11 Nữ Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Krông Buk 280 685 Ba
11 010 NguyỄn ThỊ Hiền 123456789 14/2/1994 11 Nữ Kinh THPT Lê Hồng Phong Krông Pác 270 420 KK
12 024 Lê Tuấn Anh 68705608 8/16/1994 11 Nam Kinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Krông Pác 270 565 KK
13 017 Nguyễn Thái Thùy Linh 75077759 11 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 270 717 KK
Danh sách này có 10 người.
"Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 3 năm 2011"
GIÁM ĐỐC (đã ký)
P. giám đốc
Nguyễn Ái Hồng VânSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TỈNH TRÊN INTERNET
BAN TỔ CHỨC NĂM HỌC 2010-2011
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI - KHỐI LỚP 10

Stt SBD HỌ TÊN Số ID Ngày sinh Lớp Giới tính Dân tộc Trường Huyện Điểm V25 T.gian Ghi chú
1 017 Nguyễn Thị Thu Hương 74877634 12/13/1995 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 267 Nhất
2 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 75163657 9/20/1995 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 301 Nhất
3 042 Phan Nữ Nhân Tâm 75792578 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 315 Nhất
4 001 Phạm Thị Hoàng Lan Anh 74776873 4/25/1995 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 320 Nhất
5 024 Lê Thị Thiên Kim Ngân 75120572 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 344 Nhất
6 045 Trần Thị Hoài Thanh 76556832 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 350 Nhất
7 040 Vũ Hoài Sơn 69166964 10 Nam Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 378 Nhất
8 037 Phan Thị Hạnh Quyên 75505305 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 381 Nhất
9 016 Đặng Thị Minh Hương 70993884 5/25/1995 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 399 Nhất
10 020 Lê Thị Trà My 75503845 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 402 Nhất
11 020c Dương Thị Hải Yến 72123050 7/3/1995 10 Nữ Kinh THPT Buôn Ma Thuột BMT 300 408 Nhất
12 060 Đỗ Vũ Hạ Vi 75369545 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 420 Nhất
13 007 Nguyễn Thị Đào Giang 74872488 3/22/1995 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 450 Nhất
14 031 Hoàng Thị Phương Nhung 71302265 8/7/1995 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 462 Nhất
15 059 Phạm Thị Hương Trang 69614352 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 485 Nhất
16 020b Nguyễn Dương Thanh Trang 74901734 9/13/1996 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 486 Nhất
17 020d Nguyễn Đức Trường 70006076 3/26/1995 10 Nam Kinh THPT Phan Đình Phùng Krông Pác 300 490 Nhất
18 035 Nguyễn Thị Nguyên Phương 74815879 12/24/1995 10 Nữ Kinh THPT chuyên Nguyễn Du BMT 300 503 Nhất
19 061 Dương Thảo Vi 75614216 10 Nữ K
[Ẩn quảng cáo]