/10

KH thuc hien nhiem vu nam hoc( to chuyen mon)

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 117|Tải về: 0

Trường MN Quy hậu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTổ CM Chị cụm Khang Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /KH-TCMQuy hậu, ngày 20 tháng 09 năm 2011KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌCTổ chuyên môn chi cụm Khang.I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: - Căn cứ công văn số 294/ PGD&ĐT- MN ngày 07 tháng 09 năm 2011 của PGD&ĐT v/v thực hiện nhiệm vụ năm học. - Căn cứ vào kế hoạch số 01/ KH-TrMN ngày 10 tháng 09 năm 2011của BGH Trường Mầm non Quy hậu v/v thực hiện nhiệm vụ năm học. - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, củachi cụm, của tổ, của các lớp. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. II. Thực trạng của tổ: 1. Đội ngũ cán bộ giáo viên: Tổng sốCán bộ quản lýGiáo viênNhân viên14020903Trong đóĐảng viên0203Dân...