/10

khoán 10 và khoán 100 trong nông nghiệp

Upload: KeVoDanh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2692|Tải về: 41

Khoán 10 và khoán 100Friday, 19. September 2008, 09:00:47Tham khảo Qua tổng kết thực tiễn trên, ngày 13-1-1981, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động, thường gọi tắt là khoán 100. "Khoán chui", một mặt, phản ánh sự bắt đầu đổ vỡ khó tránh khỏi của mô hình tập t

[Ẩn quảng cáo]