/10

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI

Upload: MaHaNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 728|Tải về: 1

Bài : 24 - Tiết: 53Tuần dạy: 9/ HKII Ngày dạy: 18/ 03/ 2011 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII1/ MỤC TIÊU:1.1/ Kiến thức: -Giúp học sinh biết: Biết được những biểu hiện về đời sống khổ cực của nông dân và giải thích nguyên nhân chính của tình trạng đó. Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày theo lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa, nguyên nhân bùng nổ và thất bại diễn biến chính và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó .-Giúp học sinh hiểu : Sự suy tàn mục nát của chế độ phong kiến Đàng Ngoài đã kìm hãm sự phát triển của sức sản xuất, đời sống nhân dân khổ cực đói kém, lưu vong.- Phong trào nông dân khởi nghĩa chống lại nhà nước phong kiến, tiêu biểu là khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu và Hoàng Công Chất.1.2/ Kĩ năng:- Xác...