Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Khung Phân phối chương trình Hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS 2009-2010

Lượt xem:548|Tải về:8|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPDùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010 A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCSI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGKhung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng...