/7

Khung Phân phối chương trình Hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS 2009-2010

Upload: LamPhamTan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 976|Tải về: 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPDùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010 A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCSI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGKhung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp T

[Ẩn quảng cáo]