/11

Khung Phân phối chương trình môn Thể dục THCS 2009-2010

Upload: LamPhamTan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 503|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN THỂ DỤC(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCSI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGKhung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-201

[Ẩn quảng cáo]