Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

ki thuat cap cuu chien tranh

Lượt xem:239|Tải về:0|Số trang:18 | Ngày upload:09/11/2012

Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương Tiết: 5_2 phần Họ và tên học viên: Phùng Quang Phát Lớp: GDQP ngắn hạn K8Ngày 20 tháng 06 năm 2009I . ý định giảng dạy1.Mục đích yêu cầu. - Giúp học sinh hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản. - Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết thương, các loại băng và kĩ thuật các kiểu băng cơ bản. - Biết cách xử lí đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường; biết băng vết thương bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ. - Vận dụng linh hoạt các kĩ năng cấp cứu, băng bó vào trong thực tế cuộc sống, sẵn sàng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.2.Nội dung và...