Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ki thuat tach cac dung dich muoi vo co

Lượt xem:252|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

kỹ thuật sử lý các bài toán tách dung dịch muối vô cơ                                                            Điểm quan trọng nhất để làm được dạng bài này là các bạn phải thuộc được Bảng tính tan+ Tất cả các muối nitơrat , muối axêtat , muối của kim loại ,   , muối amôni đều tan+ Tất cả các muối clorua đều tan ngoại trừ , + Tất cả các muối sunfat đều tan ngoại trừ , + Tất cả các muối cacbonat đều ko tan ngoại trừ cacbonat của kim loại kiềm và amôni cacbonat+ Tất cả các hiđrôxit của KL kiềm , kiềm thổ và   đều tan còn lại là những chất ko tan           Nguyên tắc chung : khi sử lý một bài toán tách chất , phản ứng mình chọn để tách riêng hóa chất phải thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện1, chỉ t/d với một chất trong hỗn hợp (thường là chất cần tách )2, Sản phẩm tạo...