Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

kich ban hoi thi van nghe

Lượt xem:707|Tải về:3|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

kịch bản hội thi giai điệu tuổi hồngI. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu:Kính thưa các quý vị đại biểu!Kính thưa các quý vị khán giả và các em thân mến!Nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh thiếu niên – nhi đồng.Thực hiện kế hoạch liên tịch số 01 giữa các đơn vị: Huyện Đoàn – Phòng văn thể – Trung tâm VHTT-TT - Đài TT-TH huyện và Phòng Giáo dục huyện Ba Chẽ. Hôm nay chúng ta tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” thiếu niên – nhi đồng huyện Ba Chẽ lần thứ nhất – năm 2007. - Thông qua hội thi đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ của thiếu nhi trong toàn huyện, thiết thực chào...