/4

KIỂM ĐIỂM HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 699|Tải về: 2

đảng cộng sản việt nam Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 200...Bản kiểm điểm cá nhânSau học tập tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh(mẫU)Họ và tên đảng viên: .....Sinh ngày: .....Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không.Quê quán: Xã ....., huyện ....., tỉnh .....Chỗ ở hiện nay: phường ....., thị xã Tuyên Quang. Ngà

[Ẩn quảng cáo]