Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KIỂM ĐIỂM HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:357|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

đảng cộng sản việt nam Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 200...Bản kiểm điểm cá nhânSau học tập tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh(mẫU)Họ và tên đảng viên: .....Sinh ngày: .....Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không.Quê quán: Xã ....., huyện ....., tỉnh .....Chỗ ở hiện nay: phường ....., thị xã Tuyên Quang. Ngày vào Đảng: Ngày chính thức: Chức vụ: .....Sinh hoạt tại tổ đảng ....., chi bộ công ty Cổ phần ..... Tuyên Quang.Sau khi được học tập tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh tôi xin tự kiểm điểm như sau:1/ Ưu điểm:- Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, rèn luyện lối sống “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.Đạo đức, tác phong sinh hoạt lành mạnh, sống trung thực, thẳng thắn, nghiêm khắc với chính mình.- Yêu nghề, tận tâm với công việc. Hoàn thành tốt các công việc...