Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/136

kiem dinh chat luong gd

Lượt xem:246|Tải về:0|Số trang:136 | Ngày upload:09/11/2012

MỤC LỤCTTNội dungTrang1Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục12Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông53Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học244Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS355Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ...