/136

kiem dinh chat luong gd

Upload: BichPhuongBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 478|Tải về: 0

MỤC LỤCTTNội dungTrang1Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục12Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quy trình và

[Ẩn quảng cáo]