Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kiem dinh chat luong truong THCS

Lượt xem:168|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Phòng GD và ĐT:Cẩm Khê Trường THCS Thị trấn Sông Thao Nhóm: PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn.............................................................................................................................................. Tiêu chí .…..…………………………………………………………………................................. a)…………………………………………………………………….............................. b).……………………………………………………………………............................. c)...................................................................................................................................... 1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có các thông tin, minh chứng kèm theo) .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... 2. Điểm mạnh: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. 3. Điểm yếu:. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 5. Tự đánh giá: 5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí: Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c  Đạt:  Không đạt:  Đạt:  Không đạt:  Đạt:  Không đạt:   5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt:  Không đạt:  (Tiêu chí Đạt khi 03 chỉ số được đánh giá Đạt). Người viết báo cáo (ghi rõ họ và tên):..................................................................................................