/1

Kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại Số

Upload: LinhBoSuju.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 256|Tải về: 1

KIỂM TRA 45 PHÚT ĐỀ 1 Bài 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau: () a)  b) c)  d)  e)  Bài 2: Cho hàm số:  và  a) Vẽ đồ thị (P) và (D) trên cùng mặt phẳng toạ độ. () b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán. () Bài 3: Cho phương trình :  (x là ẩn số) a) Tìm m

[Ẩn quảng cáo]