/4

KIỂM TRA 1 TIẾT C.NGHỆ 7 (CÓ MA TRẬN)

Upload: GiaNghiNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 164|Tải về: 0

Tiết 14 Ngày soạn: ...../ ...../ ...... KIỂM TRA A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS tự đánh giá lại những kiến thức đã học. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỷ năng làm bài kiểm tra. 3. Thái độ: Giáo dục thái độ yêu thích môn học, thái độ trung thực. B. Phương pháp giảng dạy: Kiểm tra C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Giáo viên: Ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án và thang điểm 2. sinh: Kiến thức đã học D. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số. (1’) 2. Kiểm tra bài củ: 3. dung bài mới: a, Đặt vấn đề: Kiểm tra 45 phút b, khai bài dạy: Đề chẵn *Ma trận đề Tỉ trọng câu hỏi/điểm Lĩnh vực nội dung Cấp độ tư duy T S  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  TN TL TN TL TN TL  Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt  1 2đ  1 2đ Tác dụng của phân bón trong trồng trọt 1 1đ 1 1đ 1 2đ 3 4đ Sản xuất và bảo quản giống cây trồng 1 2đ 1 1đ 1 1đ 3 4đ Tổng số câu 2 3 2 7 Tỉ trọng điểm 3đ 4đ 3đ 10đ  Đề: Câu 1: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt là gì? Câu 2: Phân bón là gì? Giải thích phân bón ảnh hưởng như thế nào đến đất, năng suất và chất lượng nông sản? Có những cách bón phân nào? Câu 3: Có thể nhân giống bằng những cách nào? Hãy nêu cụ thể các phương pháp nhân giống. Làm thế nào để có giống hạt tốt, hạt giống có chất lượng? Đề lẻ Tỉ trọng câu hỏi/điểm Lĩnh vực nội dung Cấp độ tư duy T S  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  TN TL TN TL TN TL  Một số tính chất của đất trồng 1 1đ  1 1đ 2 2đ Cách sử dụng và bảo quản các lọai phân bón thông thường.  1 2đ 1 1đ 2 3đ Phòng trừ sâu bệnh hại 1 0.5đ 1 4.5đ  2 5đ Tổng số câu 2 2 2 6 Tỉ trọng điểm 1.5đ 6.5đ 2đ 10đ  Đề: Câu 1: Thành phần cơ giới của đất là gì? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? Câu 2: Phân bón thông thường được sử dụng như thế nào? Địa phương em thường bảo quản phân bón bằng những cách nào? Câu 3: Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại? Ưu và nhược điểm của các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.: 4. Củng cố:(1’) - Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra. 5. Dặn dò: (1’) - Về nhà xem lại bài. Đáp án: Đề chẵn Câu 1: (2đ) * Vai trò: (1đ) - Cung cấp lương thực. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nông sản cho xuất khẩu * Nhiệm vụ của trồng trọt (1đ) - Sản xuất nhiều lúa, ngô, sắn đủ ăn và có dự trữ. - Trồng rau, đậu… làm thức ăn cho người. - Trồng mía cung cấp cho nhà máy đường… - Trồng cây đặc sản: cà phê, chè… Câu 2: (4đ) * Phân bón là gì? (1đ) Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng. Gồm 3 nhóm chính: phân hữu cơ, phân hoá học và phân vi sinh. * Giải thích: (2đ) Nhờ có phân bón, đất phì nhiêu hơn, có nhiều chất dinh dưỡng, cây trồng phát triển, sinh trưởng tốt cho năng suất cao, chất lượng tốt. * Cách bón phân: (1đ) + Bón lót: Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng, nhằm cung cấp chất dinh