/2

Kiểm tra 1 tiết Công nghệ 8

Upload: KeongotNguyet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 671|Tải về: 0

Lớp : ……………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Họ tên : …………………………. MÔN : CÔNG NGHỆ 8Điểm Lời phê :I. Trắc nghiệm :Câu 1 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Hình chiếu đứng ở ..... hình chiếu bằng và ở bên ...………. hình chiếu cạnh.Câu 2 : Hình lăng trụ đều có các mặt bên là các hình : a. Tam giác b. Hình vuôngc. Chữ nhật d. Đa giácCâu 3 : Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở…………. a. Sau mặt phẳng cắt b. Đối diện mặt phẳng cắtc. Trước mặt phẳng cắt d. Tiếp xúc với mặt phẳng cắtCâu 4 : Hình chiếu đứng có hướng chiếu : a. Từ trên xuống b. Từ dưới lênc. Từ trước tới d. Từ trái sangCâu 5 : Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm : a. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên.b. Hình...