/2

Kiểm tra 1 tiết Công nghệ 8

Upload: KeongotNguyet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 985|Tải về: 3

Lớp : ……………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Họ tên : …………………………. MÔN : CÔNG NGHỆ 8Điểm Lời phê :I. Trắc nghiệm :Câu 1 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Hình chiếu đứng ở ..... hình chiếu bằng và ở bên ...………. hình chiếu cạnh.Câu 2 : Hình lăng trụ đều có các mặt bên là các hình : a.

[Ẩn quảng cáo]