Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KIỂM TRA 1 TIẾT - GDCD 9

Lượt xem:932|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Ngày tháng năm 2010Lớp: Kiểm tra:45 phút. Họ và tên: Môn:Giáo Dục Công Dân.Câu1: Hòa bình là:(1.0 đ). Câu 2:(3.0 đ). Sắp xếp các từ sau đây vào hai cột và nêu nhận xét về sự đối lập giữa chiến tranh và hòa bình: Yên bình, đau thương, chết chóc, ấm no, bệnh tật, thất học, hạnh phúc, đoàn tụ, đói nghèo, phát triển, chậm tiến, khát vọng, thảm họa. Hoà bình Chiến tranh Nhận xét: Câu 3:(1.5 đ). Hãy kể thêm một số truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc Việt Nam mà em biết: Câu 4:(3.0 đ). Bên cạnh các truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần được kế thừa, phát huy còn có những tập quán lạc hậu, những hủ tục cần phải bài trừ. Hãy kể tên một số tập quán lạc hậu, hủ tục và nêu tác hại của chúng:Tập quán lạc hậu, hủ tụcTác hại………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...