Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD Giữa HKII

Lượt xem:380|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Họ và tên : ____________________ Lớp : _______ Số thứ tự : _____  ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : GDCD 7 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề )   ĐIỂM  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN  ĐỀ A Câu 1 : Môi trường là gì ? Tài nguyên thiên nhiên là gì ? Câu 2 : Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ? Câu 3 : Di sản văn hóa là gì ? Nêu ví dụ . Câu 4 : Những quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ di sản văn hóa ? Câu 5 : Chọn những hành vi không gây ô nhiễm môi trường : Bảo vệ động vật quý hiếm và nguồn nước Hút thuốc nơi đang bị tắc nghẽn giao thông Dùng mìn để đánh bắt cá Đổ nước thải công nghiệp ra sông Bỏ xác súc vật vào xe rác sau khi đã bao kín Câu 6 : Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Em hiểu câu nói đó như thế nào ? ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….