/3

KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD Giữa HKII

Upload: PhamCuc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 591|Tải về: 2

Họ và tên : ____________________ Lớp : _______ Số thứ tự : _____  ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : GDCD 7 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề )   ĐIỂM  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN  ĐỀ A Câu 1 : Môi trường là gì ? Tài nguyên thiên nhiên là gì ? Câu 2 : Trách nhiệm bảo vệ môi trường và

[Ẩn quảng cáo]