Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD6

Lượt xem:379|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD6 – NĂM HỌC: 2011 – 2012 I MA TRẬN: Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Tôn trọng người khác - Nêu được thế nào là biết ơn, ý nghĩa. Nêu được biểu hiện của biết ơn.    2 câu 3 đ =30% TSĐ 1 câu 2 điểm =20% TSĐ 1 Câu 1điểm =10% TSĐ   2 câu 3điểm =30% TSĐ Quan hệ với môi trường tự nhiên   Biết cách bảo vệ TN.   1 câu 2 đ =20% TSĐ   1 câu 2 điểm =20% TSĐ  1 câu 2 điểm =20% TSĐ Quyền và nghĩa vụ của CD...TNTN Nêu được các yếu tố của TN, một số quy định về TTATGT.     2 câu 1 đ = 10% TSĐ 2 câu 1 điểm = 10% TSĐ    2 câu 1 điểm = 10% TSĐ Quan hệ với công việc Nêu KN tôn trọng kỷ luật. Nêu ý nghĩa của tôn trọng kỷ luật. VD tôn trọng kỷ luật.    2 câu 4 đ = 40% TSĐ ½ câu 2 điểm =20% TSĐ 1 câu 1 điểm =10% TSĐ ½ câu 1 điểm =10% TSĐ    7 câu 10 đ =100%TSĐ 3.5 câu 5 điểm =50%TSĐ 2.5 câu 3 điểm =30%TSĐ 1 câu 2 điểm = 20%TSĐ 7 câu 10 đ =100%  II. ĐỀ BÀI: A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1(0.5đ): Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất? 1. Theo em, hành vi nào thể hiện chấp hành luật lệ An toàn giao thông ? a. Đi vượt đèn đỏ . b. Đi đúng phần đường quy định. c. Đá bóng dưới hành lang, lòng đường … d. Đi xe đạp hàng ba, hàng tư…. Câu2(0.5đ). Thiên nhiên bao gồm những gì? Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất? a. Không khí, bầu trời b. Không khí, bầu trời, sông suối. c. Không khí, bầu trời,sông suối,rừng cây d. Không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây, núi đồi, động-thực vật. Câu 3 (1đ).Hãy điền từ thích hợp vào ô trống với những từ cho sẵn: ( gia đình, cộng đồng , nhà trường) khi viết về ý nghĩa của tôn trọng kỷ luật. - Mọi người tôn trọng kỷ luật thì cuộc sống ……. ……………nhà trường và xã hội sẽ có nề nếp, kỷ cương - Tôn trọng kỷ luật không những bảo vệ lợi ích của…………….…….mà còn bảo đảm lợi ích của bản thân. Câu 4 ( 1đ). Những biểu hiện nào, thể hiện em đã tôn trọng thầy cô giáo? a. Luôn vâng lời thầy cô dạy. b. Không cần làm bài tập và học bài ở nhà. c. Nói xấu thầy cô với bạn bè d. Vô lễ với thầy giáo. e. Tôn trọng những lời thầy cô dạy bảo. II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 1(2 điểm): Thế nào là biết ơn? ý nghĩa của biết ơn là gì ? Câu 2(3 điểm): Tôn trọng kỷ luật là gì ? Lấy 1 ví dụ minh hoạ. Câu 3 (2 điểm): Hãy kể 2 ví dụ thể hiện việc làm của em để bảo vệ thiên nhiên. III. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I. PhầnTrắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: B Câu 2: d Câu 3 : - …………..gia đình……………… -……………cộng đồng…………… Câu 4 : a, e. B. Phần Tự luận (7 điểm ) Câu 1 : * Thế nào là biết ơn (1đ): - Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giứp đỡ mình, với những người có công với dân tộc ,đất nước. * ý nghĩa : ( 1đ): - Biết ơn sẽ tạo ra mối