/3

KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD6

Upload: TamhonTrasuacho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 690|Tải về: 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD6 – NĂM HỌC: 2011 – 2012 I MA TRẬN: Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng     Cấp độ thấp Cấp độ cao    TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL   Tôn trọng người khác  - Nêu được thế nào là biết ơn, ý nghĩa. Nêu được biểu hiện của biết ơn.

[Ẩn quảng cáo]