/1

kiem tra 1 tiet ( tiet 10) lop 9

Upload: TranThiDu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 282|Tải về: 0

Trường THCS Bùi Thị Xuân Kiểm tra 45 phút- Môn Hóa Học 9 Họ và tên học sinh :…………………………………………………………Lớp ……….I/ Phần trắc nghiệm ( 5 điểm) Hãy khoanh tròn 1 trong các chữ A , B , C , hoặc D đứng trước phương án chọn đúng Câu 1:Chất nào sau đây dùng để sản xuất vôi sống ? A. Na2SO4 B. NaCl C. Na2CO3 D.

[Ẩn quảng cáo]