Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KIỂM TRA 45' HÓA 8 TIẾT 59

Lượt xem:374|Tải về:3|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Tiết 59. kiểm tra 1 tiết Ngày soạn:23/3/2011 Ngày dạy:30/3/2011 I. Mục tiêu: - Kiểm tra các kiến thức về tính chất vật lí, tính chất hoá học của hiđrô, một số các loại phản ứng đã học, bài tập tính theo PTHH. - Rèn kỹ năng viết PTHH, nhận biết các loại PƯ đã học. Bài tập tính theo PTHH. II. Chuẩn bị: Ma trận đề Đề bài III. Ma trận đề Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng  TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận  Tính chất của H2, 1 1.5   1 1.5 Các loại phản ứng  1 4  1 4 Nhận biết chất khí   1 1 1 1 Bài tổng hợp   1 3.5 1 3.5 Tổng 1 1.5  1 4 2 4.5 4 10 IV. Tiến trình ổn định Sĩ số: 8A 8B 8C Nội dung kiểm tra: Câu 1(1.5đ) Chọn cụm từ thích hợp “ tính oxi hóa; tính khử; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất” để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Trong các chất khí, hiđro là khí. Khí hiđrô có Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có vì của chất khác; CuO có… vì cho chất khác Câu 2(4đ) Lập PTHH của các PƯ sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào? a) Nhôm + axít clohiđríc ( nhôm clorua + Hiđrô b) Cácbonđiôxít + nước ( axít cacboníc c) Chì (II) ôxít + Hiđrô ( chì + nước to d) Kaliclorát ( Kaliclorua + ôxi Câu 3 (3.5 điểm): Cần điều chế 33,6gam sắt bằng cách dùng khí CO khử Fe3O4 Viết phương trình phản ứng . Tính khối lượng Fe3O4 cần dùng. Tính thể tích CO đã dùng ( đktc). Câu 4 (1đ) Có 4 lọ đựng riêng biệt các khí sau: ôxi, nitơ, khí hiđro, khí cácboníc. Bằng TN nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi bình? ( Biết C = 12, O = 16, Fe = 56 ) Đáp án: Câu 1: 1.5 điểm: - Điền đúng vào mỗi chỗ trống được 0.25 x 6 = 1.5 điểm Câu 2: (4 điểm): - Viết đúng mỗi phương trình 0,5 x 4 = 2 điểm - Trả lời đúng mỗi phương trình thuộc loại nào: 0,5 x 4 = 2 điểm Câu 3: (3.5 điểm): -Tính được số mol Fe là 0.6 (0,5điểm) - Viết đúng PTHH: (0,5 điểm) -Tính đúng số mol Fe3O4 là 0,2 (0,25điểm) -Tính đúng số mol của CO là 0,8 (0,25điểm) - Tính đúng khối lượng Fe3O4 là 46,4g. (1 điểm) - Tính đúng thể tích CO cần dùng : 17,92 lít (1 điểm) Câu 4(1đ) Nhận ra đúng mỗi chất được 0.25 x 4 = 1đ 3.Thu bài: nhận xét ý thức giờ kiểm tra 4. HDVN: chuẩn bị bài mới