/1

Kiem tra chuong 2. Dai so 7

Upload: MinhDinhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 206|Tải về: 0

Trường THCS Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 7 . . . . . . . . KIỂM TRA 45 phút Môn : Đại Số 7 Ngày kiểm tra:…………………………………….. ĐIỂM  TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất . BÀI 1 : Thời gian chạy 50m của học sinh nam lớp 7A1 được Thầy dạy Thể dục ghi lại như sau : ( 1đ) Số thứ tự của HS nam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Thời gian (giây) 8,6 8,4 8,5 8,3 8,7 8,6 8,5 8,5 8,6 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,3 8,7   Câu 1 : Dấu hiệu cần tìm là : a. Số học sinh nam của một lớp 7A1. b. Số học sinh nam , nữ của lớp 7A1. c. Thời gian chạy 50m của mỗi học sinh nam. c. Thời gian chạy của học sinh lớp 7A1. Câu 2 : Số các giá trị của dấu hiệu là : a. 5 b. 16 c. 40 d. 9 Câu 3 : Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : a. 16 b. 4 c. 5 d. 8 Câu 4 : Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : a. 8,3 ; 8,4 ; 8,5 ; 8,6 ; 8,7 b. 8,1 ; 8,3 ; 8,4 ; 8,5 ; 8,6 ; 8,7 c. 8,3 ; 8,4 ; 8,5 ; 8,6 ; 8,7 ; 8,8 d. 8,2 ; 8,3 ; 8,4 ; 8,5 ; 8,6 ; 8,7 BÀI 2 : Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập ( thời gian tính theo phút ) của học sinh lớp 7A2( ai cũng làm được ) và ghi lại như sau : ( 2đ) 10 5 8 8 9 7 8 7 14 8  5 7 8 10 9 8 10 9 14 8  9 8 9 9 9 9 10 5 5 14   Câu 1 : Số học sinh tham gia làm một bài tập là : a. 27 b. 30 c. 33 d.35 Câu 2 : Để tính thời gian trung bình làm bài của học sinh lớp 7A2 ta phải dùng công thức : a. b. c. d. Câu 3 :Thời gian trung bình của học sinh lớp 7A2 làm bài là : a. 8,5 b. 8,6 c. 8,7 d. 8,8 Câu 4 : Mốt của dấu hiệu là : a. 8 b. 9 c. 8 và 9 d. 5 và 14 II. TỰ LUẬN (7điểm) Bài tập : Số cân nặng của 20 bạn ( Tính đến tròn đến kg ) trong một lớp được ghi lại như sau : 32 36 30 32 36 28 30 31 28 32 32 30 32 31 45 28 31 31 32 31  Dấu hiệu ở đây là gì ? (1đ) Lập bảng " tần số " và nhận xét ( bảng tần số theo cột dọc ). (2đ) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu . (2đ) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .(2đ