/5

Kiem tra Chuong I- hinh 6

Upload: ThamNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 203|Tải về: 0

TIẾT 14 - KIỂM TRA CHƯƠNG I Ngày soạn: - 12 - 2011 Ngày dạy: - 12 - 2011 A. MỤC TIÊU: * Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức của HS qua quá trình tiếp thu kiến thức chương I * Đề ra phù hợp với đối tượng và mức độ nhận thức của HS * Nghiêm túc trong kiểm tra, khách quan trong đánh giá B.

[Ẩn quảng cáo]