Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Kiem tra Chuong I- hinh 6

TIẾT 14 - KIỂM TRA CHƯƠNG I Ngày soạn: - 12 - 2011 Ngày dạy: - 12 - 2011 A. MỤC TIÊU: * Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức của HS qua quá trình tiếp thu kiến thức chương I * Đề ra phù hợp với đối tượng và mức độ nhận thức của HS * Nghiêm túc trong kiểm tra, khách quan trong đánh giá B. CHUẨN BỊ: GV: Đề bài phô tô sẵn HS: Ôn tập kiến thức đã học trong chương I C. MA TRẬN VÀ ĐỀ BÀI: I. MA TRẬN:  độ đề biết Thông dụng   Cấp Cấp cao  TN TL TN TL TN TL TN TL  1. , thẳng Biết thuộc, không thuộc thẳng. Biết dùng kí hiệu    câu Tỉ lệ 1 0,5 5%    1 0,5 5% 2. Ba điểm thẳng hàng. thẳng qua 2 . Biết được số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt   câu Tỉ lệ 1 0,5 5    1 0,5 5% 3. Tia thẳng. Hiểu hai tia nhau hoặc trùng nhau Vẽ được tia, vẽ được đoạn thẳng trên tia Tính được số đoạn thẳng đi qua hai điểm phân biệt trong 3; 4 điểm thẳng hàng  câu Tỉ lệ 1 0,5 5%  1 0,5 5% 1 0,5 5%  3 1,5 15% 4. dài thẳng Trung điểm của đoạn thẳng Nhận biết được trung điểm của đoạn thẳng Hiểu điểm nằm giữa 2 điểm. Vẽ được trung điểm đoạn thẳng bằng thước thẳng có chia khoảng AM+ MB = AB để tính độ dài, so sánh thẳng, minh trung . kiến điểm nằm giữa hai điểm để tính độ dài thẳng  câu Tỉ lệ 1 0,5 5% 1 0,5 5% 2 2 20% 2 3 30% 1 1,5 15% 7 7 75% câu Tỉ lệ 4 2 20% 4 3 30% 2 3,5 35% 1 1,5 15% 11 10.0 100% II. ĐỀ BÀI: Đề 01: A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất Câu 1: Trong hình vẽ bên, khẳng định nào đúng nhất: A. B a B. Aa C. A a D. A a Câu 2: Trong hình vẽ bên, cặp tia nào đối nhau? A. Ax và By B. AB và BA C. Bx và By Câu 3: Số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B là A. 0 B. 1 C. 2 D. Một kết quả khác Câu 4: Trên đường thẳng a, lấy ba điểm M, N, P, Q. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? A. 1 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 5: M nằm giữa đoạn thẳng AB khi : A. AM + MB = AB B. AM +MB AB C. AM = MB D. AM MB Câu 6: I là trung điểm của đoạn thẳng E F khi: A. IE = IF B. I EF C. IEF và IE = IF D. Tất cả đều đúng B. Tự luận: Câu 7: Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB? Câu 8: Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA, OB Sao cho OA= 3cm, OB = 6cm a)Trong 3 điểm O,A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, vì sao? b) Tính AB? so sánh AB và OA? c) Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng OB. d) Trên tia Ox lấy điểm C sao cho BC = 2 cm. Tính AC 2. Đề 02: A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:59|Tải về:0|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: