/1

KIEM TRA CHUONG II DAI SO 7 - CO DAP AN

Upload: TanAnhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 219|Tải về: 1

KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 7 THỜI GIAN LÀM BÀI 45’ ĐỀ BÀI Bài 1( 4đ) : a. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường như thế nào ? b. Vẽ đồ thị hàm số :  c. Cho các diểm A(6;3) ; B(3;1) ; D(4,5; 1,5) ; E (-24;8) Điểm nào thuộc đồ thị

[Ẩn quảng cáo]