/4

Kiểm tra chương II -Đại số 9 (tiết 46)

Upload: TranThanhLoan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 162|Tải về: 0

Tiết 46 KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn : ĐẠI SỐ 9 – Đề A I/ MỤC TIÊU : *Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của học sinh. *Rèn khả năng tư duy. *Rèn kĩ năng tính toán , chính xác , hợp lí. *Rèn cách trình bày bài giải rõ ràng , mạch lạc. II/ MA TRẬN ĐỀ : NỘI DUNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG  TN TL TN TL TN TL  Phương trình bậc nhất 2 ẩn số 1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 1,5  Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số 1 0,5 1 1,5 1 0,5 2 2 1 0.5 1 0,5 7 5,5 Giả bài toán bằng cách lập hệ phương trình   1 3 1 3 TỔNG 3 2,5 4 3 4 4,5 11 10 III/ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA : A) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Chọn kết quả đúng nhất trong các câu sau : Câu 1:Tập nghiệm của phương trình: 2x – 3y = - 4 được biểu diễn bởi đường thẳng: A. y = 2x + 4 ; B. ; C . ; D . Câu 2: Cặp số (2 ; -3) là nghiệm của hệ phương trình nào ? A. ; B. ; C. ; D. Cả ba hệ phương trình trên Câu 3 : Phương trình x – 2y = 0 có nghiệm tổng quát là : A. (x R ; y =2x) ; B. (x = 0 ; y R )  ; C. (x = 2y ; y R )  ; D. (x R ; y = 2 ) Câu 4 : Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn : A. x – 3y = 5 ; B. 0x – 4y =7 ; C. -x + 0y = 0 ; D . Cả 3 phươmg trình trên Câu 5 : Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(-2 ; 0) và B(-2 ; 1) là : A .x = -2 ; B. y = -x -2 ; C. y = -2 ; D. y = x + 2 Câu 6 : Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng x – y = 0 và x +2y =3 là : A . (3 ; 3) ; B.(1 ; 1) ; C. (2 ;2) ; D. (-1 ; -1) B) PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm) Bài1: (2,5đ) Cho hệ phương trình : a) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm là (x ;y) =(2 ; -1) b) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất ? Hệ phương trình vô nghiệm ? Bài2: (3đ) miếng đất hình chữ nhật , nếu tăng chiều dài 10m và giảm chiều rộng 10m thì diện tích giảm 180m2 , nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 6m thì diện tích tăng 60m2 . Tính kích thước của miếng đất đó . Bài 3: (1,5đ) Tìm giá trị của a để đường thẳng (d1): y = (2a – 5) x – 5a đi qua giao điểm hai đường thẳng : (d2) 2x + 3y = 7 và ( d3) : 3x + 2y = 13 . ĐÁP ÁN: I) Phần trắc nghiệm:( 3đ) Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm: Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C D C D A B  II) Phần tự luận: (7đ) Bài 1: a) Thay x = 2 , y = -1 vào hệ phương trình ta có (1đ) Vậy khi m = 2 thì hệ phương trình có nghiệm là (x;y) = (2;-1) (0,5đ) b) * Hệ phương trình có nghiệm duy nhất m (0,5đ) * Hệ phương trình vô nghiệm m =1 (0.5đ) Bài 2: Gọi x(m) ,y(m) lần lượt là