/4

KIEM TRA CHUONG II HÌNH 7

Upload: HoangMinhLong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 65|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG TRƯỜNG THCS ÂU CƠ ĐỀ A. KIỂM TRA CHƯƠNG II - NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn : HÌNH HỌC – LỚP 7 Thời gian : 45 phút, ngày kiểm tra : 07/ 10/ 2012  I- TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm) ( Chọn câu đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.) Câu 1 : Tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1000. Mỗi góc ở đáy có số đo là : A) 700 B) 300 C) 400 D) 500 Câu 2 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh huyền BC có độ dài là bao nhiêu khi AB = 6cm, AC = 8cm A) 5 cm B) 6 cm C) 8 cm D) 10 cm Câu 3 : Cho ABC vuông tại A, biết BC = 6cm, = 600. Độ dài cạnh AB là : A. 3cm B. 4cm C. cm D. Cả A, B, C đều sai Câu 4 : Cho . Biết rằng . Số đo của  là : A) 700 B) 600 C) 500 D) 400 Câu 5 : Trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau, tam giác nào là tam giác vuông: A. 6cm; 8cm; 10cm. B. 5dm; 3dm; 4dm. C. 5m; 13m; 12m D. Cả A, B, C đều đúng Câu 6 : Chọn câu sai : a) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó. b) Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều. c) Tam giác vuông có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân. d) Tam giác có hai góc bằng 600 là tam giác đều II- TỰ LUẬN : (7,0 điểm) Cho tam giác cân ABC có  = 1200. Vẽ đường cao AM ( MBC ) a) Chứng minh rằng AM là tia phân giác của góc BAC b) Kẻ MD vuông góc với AB (  ), kẻ ME vuông góc với AC (  ). Chứng minh ΔADE cân và DE // BC c) Chứng minh rằng ΔMDE đều d) Đường vuông góc với BC kẻ từ C cắt tia BA tại F. Tính độ dài cạnh AF biết CF = 6cm - HẾT - PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG TRƯỜNG THCS ÂU CƠ ĐỀ B. KIỂM TRA CHƯƠNG II - NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn : HÌNH HỌC – LỚP 7 Thời gian : 45 phút, ngày kiểm tra : 07/ 10/ 2012  I- TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm) ( Chọn câu đúng nhất và ghi vào giấy làm bài. ) Câu 1 : Tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 800. Mỗi góc ở đáy có số đo là : A) 700 B) 300 C) 400 D) 500 Câu 2 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh huyền BC có độ dài là bao nhiêu khi AB = 8cm, AC = 15cm A) 19 cm B) 17 cm C) 20 cm D) 18 cm Câu 3 : Cho ABC vuông tại A, biết BC = 8cm, = 600. Độ dài cạnh AB là : A. 3cm B. 4cm C. cm D. Cả A, B, C đều sai Câu 4 : Cho . Biết rằng . Số đo của  là : A) 700 B) 600 C) 500 D) 400 Câu 5 : Trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau, tam giác nào là tam giác vuông: A. 6cm; 8cm; 10cm. B. 5dm; 3dm; 4dm. C. 5m; 13m; 12m D. Cả A, B, C đều đúng Câu 6 : Chọn câu sai : a) Hai tam giác có 3 góc tương ứng bằng nhau thì sẽ bằng nhau b) Tam giác cân tại ba đỉnh là tam giác đều. c) Tam giác vuông có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân. d) Tam giác có hai góc bằng 600 là tam giác đều II- TỰ LUẬN : (7,0 điểm) Cho tam giác cân AMN có  = 1200. Vẽ đường cao AH ( HMN ) a) Chứng minh rằng AH là tia phân giác của góc MAN b) Kẻ HD vuông góc với AM (  ), kẻ HE vuông