/2

KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HỌC 6

Upload: NinhThuyDung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 241|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II-HÌNH HỌC 6 MA TRẬN NHẬN THỨC Chủ đề hoặc mạch kiến thức kỹ năng Tầm quan trọng(mức cơ bản trọng tâm củaKNKT) Trọngsố (mức độ nhận thức của chuẩn KTKN) Tổng điểm     Theo Ma trận Theo thang điểm 10  1. Nữa mặt phẳng-góc 20% 2 40 1.2  2. Số đo góc 30% 4 160

[Ẩn quảng cáo]