/2

KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 8 - ... CÓ ĐÁP ÁN

Upload: NguyenThiNhaNhi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 229|Tải về: 2

TRƯỜNG THCS GIANG SƠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 8 TIẾT 56 Thời gian làm bài : 45` (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI : Bài 1.( 2 đ) : Thế nào là hai phương trình tưong đương ? Hai phương trình x = 0 và x(x –1) có tương đương không? Vì sao? Bài 2 (3đ) : Giải các phương trình sau: a. b. Bài 3 (4đ) : Một ôtô phải đi hết quãng đường AB dài 60km trong một thời gian đã định trước, ô tô đi nửa đầu quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc dự định 10 km/h và đi nửa sau quãng đường với vận tốc nhỏ hơn vận tốc dự định 6 km/h. Cho biết ô tô đến B đúng thời gian đã định. Tính thòi gian ô tô dự định đi hết quãng đường AB. Bài 4 (1đ) : Cho hai biểu thức và . Tìm giá trị của m để hai biểu thức có giá trị là AB = A+B --------------------Hết-------------------- TRƯỜNG THCS GIANG SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 8 ( Tiết 56) Thời gian làm bài : 45` (Không kể thời gian giao đề)  Bài / Câu Nội dung Điểm 1 - Phát biểu đúng nội dung định nghĩa - Tìm được nghiệm của pt x(x –1) là S ={ 0 ; 1} , pt còn lại x = 0, kết luận hai pt không tuơng đương 1 điểm 1 điểm 2a. 2b. HS chuyển hai hạng tử từ vế phải sang vế trái và đưa được về pt dạng (x - 3)(2x -1) = 0 Viết tập nghiệm S ={-3 ; } . HS đặt ĐKXĐ và Giải và kết luận pt vô nghiệm 1,25 điểm 0.25 điểm 0,5 điểm 1 điểm  3 Gọi vận tốc ô tô dự định đi hết quãng đường AB là x (km/h) Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường đầu x+10 Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường còn lại x- 6 . Đưa ra được pt Giải được pt , tìm được x = 30 Tìm được thời gian ô tô dự định đi hết đoạn đường AB là 2 giờ 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 1 điểm 1,5 điểm 0,5 điểm 4 HS biết chuyển về giải pt ( ẩn m ) Giải và tìm được  0, 5 điểm 0,5 điểm  HS có thể làm theo cách khác, nhưng nếu đúng vẫn cho đỉểm tối đa của bài ( câu ) đó