/4

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG I (Bộ 4 đề)

Upload: AntoChe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 323|Tải về: 1

Họ và tên : KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I Lớp : Môn : Đại Số 8 (01) Câu 1: (1điểm) Ghép mỗi biểu thức (1), (2), (3), (4) với một trong các biểu thức (A), (B), (C), (D), (E) để được một hằng đẳng thức đúng. (Ví dụ : 1 – A) 1 (A+B)2 =  A (A+B)3  QUẢ  2 A3+3A2B+3AB2+B3 =  B A

[Ẩn quảng cáo]